Γενική άποψη της Αγιάς και μπούστο κοπέλας, 1916.  Συλλογή Δήμου Αγιάς


Ψηφιοποίηση αρχείων και συλλογών
του Τοπικού Αρχείου Αγιάς


Γ΄ ΚΠΣ - Κοινωνία της Πληροφορίας
Τα έργα συγχρηματοδοτήθηκαν κατά 80% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 20% από εθνικούς πόρους
   

Τo Τοπικό Αρχείο Αγιάς είναι περιφερειακή υπηρεσία των Γενικών Αρχείων του Κράτους. Βασικός σκοπός των Γ.Α.Κ. Αγιάς είναι η εποπτεία, διάσωση, συγκέντρωση, ταξινόμηση και ευρετηρίαση του αρχειακού υλικού της επαρχίας Αγιάς, καθώς και η διάθεση και η με ποικίλους τρόπους αξιοποίηση όλου αυτού του αρχειακού πλούτου.
Τα γραφεία του Τοπικού Αρχείου Αγιάς είναι ανοικτά για το κοινό από Δευτέρα έως Παρασκευή 8:30-14:30.
Ταχ. δ/νση: Κοσμά Αιτωλού 1, 40003 Αγιά Λάρισας
Τηλ. 24940 23998 - Fax 24940 23998 - E-mail:
mail@gak-agias.lar.sch.gr

Ορισμένες σελίδες αυτής της τοποθεσίας του Ιστού είναι υπό κατασκευή. Παρακαλούμε για την υπομονή σας. Για υποδείξεις και προτάσεις, επικοινωνήστε μαζί μας. Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε αυτή η τοποθεσία να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των χρηστών.

Παγκόσμια Ημέρα Αρχείων 2016

Δελτίο τύπου