ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ  

Ιδιαίτερη θέση ανάμεσα στις δραστηριότητες του αρχείου κατέχουν εκείνες που    αφορούν στην αξιοποίηση του αρχειακού υλικού στην εκπαιδευτική διαδικασία. Παράλληλα, αυτές οι δραστηριότητες εξυπηρετούν μια σειρά στόχων της ίδιας της εκπαιδευτικής διαδικασίας: ανάπτυξη της δημιουργικής ικανότητας των μαθητών,   καλλιέργεια της κριτικής σκέψης και διερευνητικής στάσης απέναντι στη γνώση, καλλιέργεια πνεύματος συνεργασίας, ανάπτυξη καλύτερων σχέσεων ανάμεσα σε διδάσκοντες και διδασκόμενους.
Το αρχειακό υλικό που αξιοποιείται αφορά τόσο στο μάθημα της ιστορίας, όσο και στο μάθημα της κοινωνικής και πολιτικής αγωγής.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
  Τα πρόσωπα μιλούν...  Αφορά πρόσωπα ιδιαίτερης σημασίας για την τοπική κοινωνία της Αγιάς. Μέσα από αυτό το πρόγραμμα στοχεύουμε όχι μόνο στη γνωριμία των παιδιών με τα πρόσωπα και το έργο τους, αλλά και στην καλλιέργεια αρχειακής συνείδησης με βιωματικό τρόπο. Τα παιδιά χωρίζονται σε ομάδες και γίνονται μικροί ερευνητές αναλύοντας τεκμήρια και φωτογραφίες.
  Το Αρχείο πάει στη Βουλή: Δημιουργήθηκε σε συνάρτηση με το μάθημα της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής όλων των βαθμίδων. Μέσα από τα πρακτικά της Βουλής που υπάρχουν στο Αρχείο, (1956-1987), τα παιδιά προσεγγίζουν έννοιες, όπως Σύνταγμα, Βουλή, Νομοθετική Εξουσία, Νόμος, Δημοκρατία, Δικαίωμα και Υποχρέωση, αλλά και  κατανοούν τη διαδικασία θεσμοθέτησης νόμων και τη σημασία τους για τον πολίτη. Οι αλλαγές στη νομοθεσία για την εκπαίδευση των παιδιών, η ισότητα μέσα από το οικογενειακό δίκαιο, ο θεσμός της προίκας κ.α. είναι  θέματα που πραγματεύεται το πρόγραμμα.
  Μετάξι, Μεταξοχώρι, παραδοσιακός οικισμός: Τα παιδιά μελετούν φωτογραφίες και πληροφορίες από το αρχειακό υλικό, για να δουν πως η ενασχόληση των κατοίκων με τη σηροτροφία, δημιούργησε τα Αρχοντικά και τον παραδοσιακό οικισμό. Μετά επισκέπτονται τα σημαντικότερα Αρχοντικά του Μεταξοχωρίου , ώστε να αποκτήσουν προσωπική εικόνα σχετικά με την παραδοσιακή αρχιτεκτονική της περιοχής.
  Το παλιό σχολείο: Σκοπός του προγράμματος είναι οι μαθητές να νιώσουν την ατμόσφαιρα του παλιού σχολείου. Γι΄αυτό επισκέπτονται το παλιό Δημοτικό στο Μεγαλόβρυσο και ταξιδεύουν πίσω στο χρόνο, τότε που το σχολείο ήταν διαφορετικό...Το Μαθητολόγιο του 1917, μια έκθεση μαθητή του σχολείου στην περίοδο της κατοχής, τα σχολικά βιβλία από το 1932 και φωτογραφίες, μεταφέρουν τα παιδιά στο παρελθόν  και γεμίζουν την ψυχή τους με συναισθήματα. Με την αύρα από την  ατμόσφαιρα του παλιού σχολείου περπατούν στο γραφικό χωριό και κατεβαίνουν στην Αγιά ακολουθώντας  το παλιό μονοπάτι  απολαμβάνοντας την ομορφιά της φύσης.
Τα προγράμματα προσαρμόζονται ανάλογα με τις ιδιαίτερες ανάγκες των σχολείων.

ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΑΡΧΕΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ - ΣΥΝΕΔΡΙΑ - ΗΜΕΡΙΔΕΣ

Έκθεση αρχειακού υλικού oικογενειών της Αγιάς, 1880 - 1960
Οργάνωση: Τοπικό Αρχείο Αγιάς
Μάιος - Ιούνιος 2001

Έκθεση αρχειακού υλικού του Τοπικού Αρχείου Αγιάς
Στο πλαίσιο Πολιτιστικής Εβδομάδας του Δήμου Αγιάς
Σεπτέμβριος 2002

Έκθεση εκπαιδευτικών αρχείων και φωτογραφικού υλικού με θέμα την Εκπαίδευση στην Επαρχία Αγιάς, 1881 - 1960
Οργάνωση: Τοπικό Αρχείο Αγιάς - Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου Αγιάς
2 - 5 Φεβρουαρίου 2003

Α΄ Αρχαιολογικό - Ιστορικό Συνέδριο της επαρχίας Αγιάς
Οργάνωση: Τοπικό Αρχείο Αγιάς - Κοινότητα Αγιάς
3-4 Απριλίου 1993

Ημερίδα με θέμα "Η επαναστατική δραστηριότητα στην Αγιά το 1878"
Οργάνωση: Τοπικό Αρχείο Αγιάς - Αγιάς - Πολιτιστικός Οργανισμός του Δήμου Αγιάς
10 Μαρτίου 2002

Α΄ Συνέδριο για τη Εθνική Αντίσταση
Ανακοίνωση με θέμα "Κατοχή και Αντίσταση στην Επαρχία Αγιάς 1943 -44"
Λάρισα 22 -23 Νοεμβρίου 2002

Ημερίδα με θέμα "Η Δημόσια Εκπαίδευση στην Αγιά, 1880 -1960"
Οργάνωση:Τοπικό Αρχείο Αγιάς - Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου Αγιάς
2 Φεβρουαρίου 2003