Στη σειρά Βιβλιοθήκη ΓΑΚ-Τοπικού Αρχείου Αγιάς

Θέσεις
Περιοδική ενημερωτική έκδοση
Ιούνιος 1992

Αναδιφήσεις
Περιοδική ενημερωτική έκδοση
Ιούλιος 1992
Νοέμβριος 1992
Δεκέμβριος 1992

Δ. Αγραφιώτης, Το περιεχόμενο του Οικογενειακού Αρχείου Αλεξούλη, Αγιά 1992

Ζ. Δεληζώνας, Παράνομα έντυπα Κατοχής 1943 -1944, Αγιά 1993

Γ. Μανίκας, Ο αγιώτης Μιλτιάδης Δάλλας ως Νομάρχης, Αγιά 1993

Δ. Αγραφιώτης, Το αρχείο του Ηλία Π.Γεωργίου, Αγιά 1993

_____________________________

Κατερίνα Παπαδοπούλου, Το Τοπικό Αρχείο Αγιάς. Συνοπτική Παρουσίαση, Γ.Α.Κ. - Τοπικό Αρχείο Αγιάς, Αγιά 2003

Κατερίνα Παπαδοπούλου, Κατάλογος - Ευρετήριο των περιεχομένων του Αρχείου Αγιάς, Γ.Α.Κ. - Τοπικό Αρχείο Αγιάς, Αγιά 2003 ( υπό έκδοση )