Διοικητικά αρχεία

ΑΡΧΕΙΟ ΑΒΕ ΑΕΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΕΣ
Υπηρεσίας Δημοσίων Κτημάτων 12/1991 ΔΙΟΙΚ.1 Ενοικιάσεις, καταπατήσεις, παραχωρήσεις δημοσίων κτημάτων. Αλληλογραφία, δ/γες, εγκύκλιοι
1899-1968
Λιμενικού Σταθμού Αγιοκάμπου

95/1999

103/2000

ΔΙΟΙΚ. 2.1

ΔΙΟΙΚ. 2.2

Aδειες αλιείας - Δ/γες ΥΕΝ - Εγκύκλιοι

Δελτία συμβάντων - Δραστηριότητες Λ/Σ Αγιοκάμπου - Αναφορές ατυχημάτων

1995

1995-1997

Υγειονομικού Σταθμού Αγιάς 96/1999 ΔΙΟΙΚ. 3 Φύλλα νοσηλείας - Βιβλία κινήσεως ασθενών - Υπηρεσιακά έγγραφα
1948-1978
Δασαρχείου Αγιάς 97/1999 ΔΙΟΙΚ. 4 Τεχνικά Δελτία Δασικής Οδοποιίας 1970-1975
Προτύπου Κτήματος Αγιάς 11/1991 ΔΙΟΙΚ. 5 Υπηρεσιακά έγγραφα - Αναφορές - Δραστηριότητες 1923 -1974