Ιδιωτικά αρχεία - συλλογές >> Συλλογές >> Εκκλησιαστικού περιεχομένου

ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΒΕ ΑΕΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΕΣ

Δ. Αγραφιώτη

 

5/1991

110/2000

ΕΚΚΛ. 1

ΕΚΚΛ. 15

Εκκλησιαστικά έγγραφα (αφορισμοί) από το Μεταξοχώρι Αγιάς
Μεταξοχώρι Αγιάς. Μοναστήρια - Εκκλησιές - Εξωκκλήσια

1757-1863

χ.χ.

Ευαγ. Κουβαρά 23/1992 ΕΚΚΛ. 2 Μουσικό Χειρόγραφο «Εωθινά Δοξαστικά» χ.χ.
Ν. Λουκανίκα 26/1992 ΕΚΚΛ. 3 Συλλογή θρησκευτικών ποιημάτων ανωνύμου (χγφ.) χ.χ.
Συγκρότηση από την υπηρεσία

41/1994

 

ΕΚΚΛ. 4

 

Έντυπο της Μητροπόλεως Δημητριάδος - Eπιστολή ιερέως Αετολόφου Αγιάς
1930-1932
Συγκρότηση από την υπηρεσία 43/1994 ΕΚΚΛ.5 Μουσικό Χειρόγραφο 1829
Γ. Καραγιώργου

46/1994

80/1998

ΕΚΚΛ. 6

ΕΚΚΛ. 10

Μουσικό Χειρόγραφο (φωτοτυπία)

Εκκλησιαστικά Βιβλία

19ος αιώνας

1880-1905

Αρχ. Νεκτάριου Δρόσου

64/1996

78/1997

87/1999

ΕΚΚΛ. 7

ΕΚΚΛ. 9

ΕΚΚΛ. 14

Καταγραφή εικόνων και κειμηλίων της Ανατολής Αγιάς
Έγγραφο του Μητροπολίτη Δημητριάδος - Κατάστιχον κεκοιμημένων<βρ>
Χρονολογικός κατάλογος Επισκόπων και Μητροπολιτών Λαρίσης

χ.χ.

1875

1995

Γ. Καφετζούλη 69/1997 ΕΚΚΛ. 8 Εκκλησιαστικό Βιβλίο 19ος αιώνας
Συγκρότηση από την υπηρεσία 82/1999 ΕΚΚΛ. 11 Τιμητικό δίπλωμα προς ιερέα Μελιβοίας Αγιάς χ.χ.
Συγκρότηση από την υπηρεσία 83/1999 ΕΚΚΛ. 12 Σελίδες από εκκλησιαστικά βιβλία 1776
Συγκρότηση από την υπηρεσία 84/1999 ΕΚΚΛ. 13 Εκκλησιαστικά Βιβλία 1843 -1884
7ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων

111/2000

116/2000

ΕΚΚΛ. 16

ΕΚΚΛ. 18

Καταγραφή παλαιοτύπων από τον Ι. Ν. Αγ.Θεοδώρου και Αγ. Νικολάου Αγιάς
Καταγραφή εικόνων, τοιχογραφιών και κειμηλίων των Ι. Ναών - Μελιβοίας Αγιάς

χ.χ.

1996

Συγκρότηση από την υπηρεσία 112/2000 ΕΚΚΛ. 17 Εκθεσις του εφημερίου του Ι. Ν. Αγ. Αντωνίου Αγιάς 1939