Ιδιωτικά αρχεία - συλλογές >> Συλλογές >> Έντυπο υλικό - ΜΜΕ

ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΒΕ ΑΕΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΕΣ
Συγκρότηση από την υπηρεσία 106/2000 ΤΥΠΟΣ 1 Σειρά αφισών πολιτιστικών εκδηλώσεων 1954-1999
Ραδιοφωνίας Αγιάς 98/1999
102/2000

ΤΥΠΟΣ 2.1
ΤΥΠΟΣ 2.2.

Δελτία Τύπου - Ημερολόγια εκπομπών 1998-1999
1999 - 2000
Συγκρότηση από την υπηρεσία 127/2000 ΤΥΠΟΣ 3 Σειρές φύλλων εφημερίδων του Λαρισαϊκού Τύπου, παλαιότερων και σύγχρονων
1910 - 2000
Συγκρότηση από την υπηρεσία 123/2000 ΤΥΠΟΣ 4 Σειρές φύλλων της τοπικής εφημερίδας "Τα Νέα της Αγιάς" 1962-1963
Συγκρότηση από την υπηρεσία 124/2000 ΤΥΠΟΣ 5 Σειρές φύλλων της τοπικής εφημερίδας "Αγιώτικα Νέα" 1979 -1995
Συγκρότηση από την υπηρεσία) 16/1991 ΤΥΠΟΣ 6 Το 1ο φύλλο της αγιωτικής εφημερίδας "Φάρος" 1927
Συγκρότησηαπό την υπηρεσία 37/1994 ΤΥΠΟΣ 7 Φύλλα της εφημερίδας "Μικρά" Λαρίσης 1922
Μιλτιάδη Δάλλα 2/1991 ΤΥΠΟΣ 8 (ΙΔΙΩΤ. 2) Φύλλα αθηναικών και θεσσαλικών εφημερίδων 1869 -1935
Συγκρότηση από την υπηρεσία 71/1996 ΤΥΠΟΣ 9 Φύλλα εφημερίδων τοπικού και σχολικού τύπου 1984 -1987
Συγκρότηση από την υπηρεσία 125/2000 ΤΥΠΟΣ 10 Φύλλα της εφημερίδας "Δημοκρατία" 1924
Συγκρότηση από την υπηρεσία 126/2000 ΤΥΠΟΣ 11 Φύλλα της εφημερίδας Αγιά" 1996 - 2000
Συγκρότηση από την υπηρεσία 131/2000 ΤΥΠΟΣ 12 Φύλλα της εφημερίδας "Ανατολή" 2000 - 2003
Συγκρότηση από την υπηρεσία 6/1992 ΤΥΠΟΣ 13 Χειρόγραφη εφημερίδα "Μικρούλα" Λαρίσης 1908
Συγκρότηση από την υπηρεσία 155/2003 ΤΥΠΟΣ 14 Εφημερίδα Θεσσαλικά Νέα 1950-1968
Συγκρότηση από την υπηρεσία 156/2003 ΤΥΠΟΣ 15 Εφημερίδα "Πέλωρος" Λαρίσης 1964, 1965
Συγκρότηση από την υπηρεσία 157/2003 ΤΥΠΟΣ 16 Εφημερίδα "Αετομηλίτσα" 1992-1997
Συγκρότηση από την υπηρεσία 158/2003 ΤΥΠΟΣ 17 Εφημερίδα "Παλαιστίνη της PLO" 1985-1986
Συγκρότηση από την υπηρεσία 159/2003 ΤΥΠΟΣ 18 Εφημερίδες «Θεσσαλικό Μέλλον», «Αγιώτικα Νέα» 1949-1983
Συγκρότηση από την υπηρεσία 4/1992 ΤΥΠΟΣ 19 (ΙΔΙΩΤ.4) Φύλλα εφημερίδων Θεσσαλικού τύπου 1923-1962
Συγκρότηση από την υπηρεσία 4/1992 ΤΥΠΟΣ 20 (ΙΔΙΩΤ.4) Φύλλα εφημερίδων παράνομου τύπου Κατοχής 1942-1945