Ιδιωτικά αρχεία - συλλογές >> Συλλογές >> Χαρτών

ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΒΕ ΑΕΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΕΣ
Συγκρότηση από την υπηρεσία 104/2000 ΧΑΡΤΕΣ 1 Μορφολογικοί - Γεωλογικοί της Επαρχίας Αγιάς - Αρχαιολογικοί - Διανομής Κτημάτων
1933-1991
Συγκρότηση από την υπηρεσία 118/2000 ΧΑΡΤΕΣ 1.1 Μορφολογικοί -Τοπογραφικοί της Επαρχίας Αγιάς - Αρχαιολογικοί - "Διανομής γαιών του Εθνικού χωρίου Καστρί"
1911-1990