Ιδιωτικά αρχεία - συλλογές >> Συλλογές >> Οπτικές αποτυπώσεις

ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΒΕ ΑΕΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΕΣ
Συγκρότηση από την υπηρεσία 101/1999 ΟΠΤ. 1 Φωτογραφικό υλικό της Αγιάς - Περιχώρων - Αρχαιολογικώνχώρων - Μνημείων
1880-1997
Συγκρότηση από την υπηρεσία 101/1999 ΟΠΤ. 1.2 Φωτογραφικό υλικό της Επαρχίας Αγιάς 1930-2000
Συγκρότηση από την υπηρεσία 101/1999 ΟΠΤ. 1.3 Αεροφωτογραφίες της Επαρχίας Αγιάς 1975
Συγκρότηση από την υπηρεσία 101/1999 ΟΠΤ. 1.4 Φωτογραφίες επωνύμων Αγιωτών 1930-1980
Μιλτιάδη Δάλλα 2/1991 ΟΠΤ. 1.5 (ΙΔΙΩΤ. 2) Φωτογραφίες του αγιώτη πολιτικού Μ.Δάλλα 1880-1955
Στεφανίας και Ευγένιου Φαβρ 31/1992 ΟΠΤ. 1.6 (ΙΔΙΩΤ. 8) Φωτογραφίες της Στεφανίας και οικογενειακών φίλων 1880-1910
Οικογένειας Λέοντος Καλλέργη 18/1991 ΟΠΤ. 1.7 (ΙΔΙΩΤ. 6.2) Φωτογραφίες οικογενειακές του Κων/νου και Λέοντος Καλλλέργη 1880-1982
Γεωργ. και Αθαν. Αλεξούλη 14/1991 ΟΠΤ. 1.8 ( ΙΔΙΩΤ. 7) Πορτραίτα διαφόρων μελών της οικογένειας Αλεξούλη 1900-1950
Οικογένεια Μ. Παπαλέτσιου 47/1994 ΟΠΤ. 1.9 Οικογενειακές Φωτογραφίες 1920-1960
Νικ. Λάκκα 28/1992 ΟΠΤ. 1.10 Φωτογραφίες - Παλιά επαγγέλματα αγιωτών 1928-1964
Γεωργίου Λιάπης 27/1992 ΟΠΤ. 1.11 Οικογενειακές φωτογραφίες - Τόποι εξορίας 1947-1965
Δημητρίου Ηρακλείδη 4/1980 ΟΠΤ. 1.12 ( ΙΔΙΩΤ. 4 ) Φωτογραφίες της πολιτικής ζωής του Δ.Ηρακλείδη 1900-1950
Ηλία Π. Γεωργίου 61/1995 ΟΠΤ. 1.13 ( ΙΔΙΩΤ. 12 ) Φωτογραφίες του αγιώτη καθηγητή Ηλ.Γεωργίου 1950-1980
Δημ. (Τάκη) Καρδάρα 53/1995 ΟΠΤ. 1.14 ( ΙΔΙΩΤ. 10 ) Φωτογραφίες από την πολιτική και κοινωνική ζωή του αγιώτη πολιτικού 1915-1989
Συγκρότηση από την υπηρεσία 101/1999 ΟΠΤ. 2 Ταχυδρομικά δελτάρια ( Cartes postales ) ελληνικά και ξένα 1880-1980
Δήμου Αγιάς 130/2000 ΟΠΤ. 2.1 Carte postale. Γενική άποψη της Αγιάς και μπούστο κοπέλας 1916
Ιω. Μανίκα 77/1997 ΟΠΤ. 3 Συλλογή φωτογραφιών Λάρισας, Βόλου, Καρδίτσας, Τρικάλων
1883-1935
Οικογένειας Βατζιά 128/2000 ΟΠΤ. 4 (ΙΔΙΩΤ. 14) Οικογενειακές φωτογραφίες 1900-1955
Ευθ.Φλώρου 137/2001 ΟΠΤ. 5 Οικογενειακές φωτογραφίες Μ. Αυδή 1905-1940
Συγρότηση από την υπηρεσία 139/2001 ΟΠΤ. 6 φωτογραφίες αγνώστου Λαρισαίου 1916-1961