Ιδιωτικά αρχεία - Συλλογές >> Συλλογές >> Φυσικών προσώπων - Δημοσίων φορέων

ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΒΕ ΑΕΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΕΣ
Αθαν. Χαύδα 7/1991 ΣΥΛΛ. 1 Σημειωματάρια - Μαθητικά τετράδια του Α. Χαύδα 1928-1948
Δ. Αγραφιώτη
9/1991 ΣΥΛΛ. 2 Σύμμεικτη συλλογή εγγράφων για την Αγιά 1930-1980
Αλκιβιάδη Χατζημιχάλη 17/1992 ΣΥΛΛ. 3 Ημερολόγιο Ελληνοτουρκικού και Βαλκανικών πολέμων 1912-14 1897-1914
Γραμμ. Τουτούζη 19/1992 ΣΥΛΛ. 4 Συμβόλαιο εξαγοράς της Ηλεκτρικής Εταιρείας Αγιάς από τη ΔΕΗ 1959
Γ. Καραγιάννη 21/1992 ΣΥΛΛ. 5 Αντίγραφο εξιστόρησης των γεγονότων της πολιορκίας
Μουζακίου Καρδίτσας (1878)
χ.χ.
Στ. Π. Πατσιαβούδη 22/1992 ΣΥΛΛ. 6 Οδηγός ευημερίας και προκοπής, τιμιότητος και παντός Θρησκευτικού και κοινωνικού καθήκοντος, του Π.Πατσιαβούδη
1936
Σπ. Παπαδημητρίου 24/1992 ΣΥΛΛ. 7 Οθωμανικός τίτλος ιδιοκτησίας αγρού Δημ. Αλεβίζου 19ος αιώνας
Γ. Χατζούλη 25/1992 ΣΥΛΛ. 8 Πωλητήριο Πύργου ιδιοκτησίας του Ι.Ν.Τιμίου Προδρόμου Αγιάς 1875
Ρένας Καρανίκα 33/1997 ΣΥΛΛ. 9 Έγγραφα για το Γερακάρι Αγιάς 1883-1954
Ευαγ. Τζιγκουνάκη 34/1994 ΣΥΛΛ. 10 Σχέδια - Όψεις Ναών και κωδωνοστασίων της Αγιάς 1981
Αικ. Τσουκαλά-Καρανίκα 35/1994 ΣΥΛΛ. 11 Πιστοποιητικό της Κοινότητας Αγιάς 1949
Ιωάν. Μανίκα 36/1994 ΣΥΛΛ. 12 Κατάστιχο εξόδων 1922-1945
Δημ. Αχιλλ. Τζιτζιλέρη 38/1994 ΣΥΛΛ. 13 Έντυπα - Ψηφοδέλτια των εκλογών του 1922 1903-1936
Ιωάν. Μανίκα 39/1994 ΣΥΛΛ. 14 Ενδεικτικό Δημοτικού Σχολείου Γερακαρίου 1933
Γ. Λιάπη 42/1994 ΣΥΛΛ. 15 Επαγγελματικά κατάστιχα 1963 -1968
Ιωάννας Σπηλιωτακάρα 44/1994 ΣΥΛΛ. 16 Ημερολόγιο ιατρού Δημητρίου Κανδύλη 1941
Δημ. Ζιάκα 48/1994 ΣΥΛΛ. 18 Σημειώσεις και ατομικά στοιχεία του Δημ. Ζιάκα 1925 -1945
Μ. Βατζιά 49/1994 ΣΥΛΛ. 19 Βιογραφικά Μ.Βατζιά - Εργογραφικά - Καταγραφή εικόνων, κειμηλίων Μεταξοχωρίου - Υπομνήματα για προστασία των μνημείων της
περιοχής
1963-1979
Μ. Σταματαγιαννοπούλου 50/1994 ΣΥΛΛ. 20 Μικροφίλμς του Αρχείου "Θεσσαλικά - Συνεταιρισμοί Αγιάς"
1759-1883
Α. Πέτσου 52/1994 ΣΥΛΛ. 21 Ενημερωτικό Συνέδριο "Πανελλήνιοι Αγώνες Μαθητικού Θεάτρου" 1994
Ε. Σπυρούλη 54/1995 ΣΥΛΛ. 22 Οθωμανικοί τίτλοι ιδιοκτησίας από τη Μελιβοία Αγιάς 19ος αιώνας
Τιμ. Ντακούλα 55/1995 ΣΥΛΛ. 23 Έντυπο "Νεοελληνικά Αναγνώσματα" 1884
Δημ. Τσότσα 57/1995 ΣΥΛΛ. 24 Βιβλία και μαθητικά τετράδια 1915
Κων/νου Φλούδα 58/1995 ΣΥΛΛ. 25 Εγγραφα σχετικά με την Αγιά 1963
Λ. Ζιούλη 59/1995 ΣΥΛΛ. 26 Τίτλος ιδιοκτησίας σε αραβοπερσική γραφή 19ος αιώνας
Δημ. Αγραφιώτη 66/1996 ΣΥΛΛ. 28 "Τοπωνύμια της Αγιάς". Εργασία μαθητών του Λυκείου Αγιάς 1990
Δημ. Αγραφιώτη 68/1995 ΣΥΛΛ. 29 Εργασίες μαθητών Λυκείων Λάρισας και Αγιάς 1992
Μ. Τερζοπούλου 70/1996 ΣΥΛΛ. 30 Συνέντευξη του Α. Τζήμερου από το Μεταξοχώρι Αγιάς για τη σηροτροφία στην περιοχή
1989
Ν. Ψημμένου 72/1996 ΣΥΛΛ. 31 Ηθική Φιλοσοφία, Εισαγωγή της Βιβλιοθήκης του Σπυρίδωνα Λάμπρου
19ος αιώνας
Δημ. Αγραφιώτη 73/1996 ΣΥΛΛ. 32 Σύμμεικτη συλλογή εγγράφων, εντύπων που αφορούν στην Αγιά 1883 -1982
Ερασμίας Μαντζούφα 107/2000 ΣΥΛΛ. 44 Γραμμάτια χρεών - Δελτίο ταυτότητος - Οικογενειακή φωτογραφία 1927-1957
Στέφανου Ριζάκη 138/2001 ΣΥΛΛ. 47 Εφημερίδες - Καταστατικό Γεωργικού Συν/μου Σωτηρίτσας 1946 - 2001
Στέφανου Ριζάκη 145/2002 ΣΥΛΛ. 47.1 Εφημερίδες - Υπομνήματα Πολιτικών εξορίστων - Αναφορές - Φωτογραφίες
1940-1955
Χρήστου Βαγενά 150/2002 ΣΥΛΛ. 48 Μαθητικά Βιβλία και τετράδια από την Αβερώφειο Γεωργική Σχολή Λαρίσης 1925-1956
Γεωργίου Δ. Διαβάτη 151/2003 ΣΥΛΛ. 49 Μαθητικά Βιβλία και τετράδια - Μαθητικά περιοδικά - Ενδεικτικό Γυμνασίου 1926-1954
Μιλτιάδη Δάλλα 2/1991 ΟΠΤ. 1.5 (ΙΔΙΩΤ. 2) Φωτογραφίες του αγιώτη πολιτικού Μ.Δάλλα 1880-1955
Στεφανίας και Ευγένιου Φαβρ 31/1992 ΟΠΤ. 1.6 (ΙΔΙΩΤ. 8) Φωτογραφίες της Στεφανίας και οικογενειακών φίλων 1880-1910
Οικογένειας Λέοντος Καλλέργη 18/1991 ΟΠΤ. 1.7 (ΙΔΙΩΤ. 6.2) Φωτογραφίες οικογενειακές του Κων/νου και Λέοντος Καλλλέργη 1880-1982
Γεωργ. και Αθαν. Αλεξούλη 14/1991 ΟΠΤ. 1.8 ( ΙΔΙΩΤ. 7) Πορτραίτα διαφόρων μελών της οικογένειας Αλεξούλη 1900-1950
Νικ. Λάκκα 28/1992 ΟΠΤ. 1.10 Φωτογραφίες - Παλιά επαγγέλματα αγιωτών 1928-1964
Ιω. Μανίκα 77/1997 ΟΠΤ. 3 Συλλογή φωτογραφιών Λάρισας, Βόλου, Καρδίτσας, Τρικάλων
1883-1935
Ευθ.Φλώρου 137/2001 ΟΠΤ. 5 Οικογενειακές φωτογραφίες Μ. Αυδή 1905-1940

Δ. Αγραφιώτη

 

5/1991

110/2000

ΕΚΚΛ. 1

ΕΚΚΛ. 15

Εκκλησιαστικά έγγραφα (αφορισμοί) από το Μεταξοχώρι Αγιάς
Μεταξοχώρι Αγιάς. Μοναστήρια - Εκκλησιές - Εξωκκλήσια

1757-1863

χ.χ.

Ευαγ. Κουβαρά 23/1992 ΕΚΚΛ. 2 Μουσικό Χειρόγραφο «Εωθινά Δοξαστικά» χ.χ.
Ν. Λουκανίκα 26/1992 ΕΚΚΛ. 3 Συλλογή θρησκευτικών ποιημάτων ανωνύμου (χγφ.) χ.χ.
Γ. Καραγιώργου

46/1994

80/1998

ΕΚΚΛ. 6

ΕΚΚΛ. 10

Μουσικό Χειρόγραφο (φωτοτυπία)

Εκκλησιαστικά Βιβλία

19ος αιώνας

1880-1905

Αρχ. Νεκτάριου Δρόσου

64/1996

78/1997

87/1999

ΕΚΚΛ. 7

ΕΚΚΛ. 9

ΕΚΚΛ. 14

Καταγραφή εικόνων και κειμηλίων της Ανατολής Αγιάς
Έγγραφο του Μητροπολίτη Δημητριάδος - Κατάστιχον κεκοιμημένων<βρ>
Χρονολογικός κατάλογος Επισκόπων και Μητροπολιτών Λαρίσης

χ.χ.

1875

1995

Γ. Καφετζούλη 69/1997 ΕΚΚΛ. 8 Εκκλησιαστικό Βιβλίο 19ος αιώνας
7ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων

111/2000

116/2000

ΕΚΚΛ. 16

ΕΚΚΛ. 18

Καταγραφή παλαιοτύπων από τον Ι. Ν. Αγ.Θεοδώρου και Αγ. Νικολάου Αγιάς
Καταγραφή εικόνων, τοιχογραφιών και κειμηλίων των Ι. Ναών - Μελιβοίας Αγιάς

χ.χ.

1996

Δήμου Αγιάς 130/2000 ΟΠΤ. 2.1 Carte postale. Γενική άποψη της Αγιάς και μπούστο κοπέλας 1916