Ιδιωτικά αρχεία - Συλλογές >> Συλλογές >> Συγκρότηση από την υπηρεσία

ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΒΕ ΑΕΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΕΣ
Συγκρότηση από την υπηρεσία 104/2000 ΧΑΡΤΕΣ 1 Μορφολογικοί - Γεωλογικοί της Επαρχίας Αγιάς - Αρχαιολογικοί - Διανομής Κτημάτων
1933-1991
Συγκρότηση από την υπηρεσία 118/2000 ΧΑΡΤΕΣ 1.1 Μορφολογικοί -Τοπογραφικοί της Επαρχίας Αγιάς - Αρχαιολογικοί - "Διανομής γαιών του Εθνικού χωρίου Καστρί"
1911-1990
Συγκρότηση από την υπηρεσία 101/1999 ΟΠΤ. 1 Φωτογραφικό υλικό της Αγιάς - Περιχώρων - Αρχαιολογικώνχώρων - Μνημείων
1880-1997
Συγκρότηση από την υπηρεσία 101/1999 ΟΠΤ. 1.2 Φωτογραφικό υλικό της Επαρχίας Αγιάς 1930-2000
Συγκρότηση από την υπηρεσία 101/1999 ΟΠΤ. 1.3 Αεροφωτογραφίες της Επαρχίας Αγιάς 1975
Συγκρότηση από την υπηρεσία 101/1999 ΟΠΤ. 1.4 Φωτογραφίες επωνύμων Αγιωτών 1930-1980
         
Συγκρότηση από την υπηρεσία 45/1994 ΣΥΛΛ. 17 Εντυπα σχετικά με την Αγιά 1958 -1960
Συγκρότηση από την υπηρεσία 63/1996 ΣΥΛΛ. 27 Βιβλίο Ευρετηρίου Αρχαιολογικού Μουσείου Αγιάς 1932 -1933
Συγκρότηση από την υπηρεσία 81/1999 ΣΥΛΛ. 33 Λογοτεχνικά έργα του Γ. Βατζιά χ.χ.
Συγκρότηση από την υπηρεσία 91/1999 ΣΥΛΛ. 38 Ατομικά στοιχεία Δ. Γ. Δεμίρη (Δημηρούλη) 1906 -1927
Συγκρότηση από την υπηρεσία 92/1999 ΣΥΛΛ. 39 Το Θεσσαλοηπειρωτικό, 1866 -67 χ.χ.
Συγκρότηση από την υπηρεσία 93/1999 ΣΥΛΛ. 40 Έγγραφα της Κοινοτικής Βιβλιοθήκης Αγιάς 1958 -1959
Συγκρότηση από την υπηρεσία 101/1999 ΟΠΤ. 2 Ταχυδρομικά δελτάρια ( Cartes postales ) ελληνικά και ξένα 1880-1980
Συγρότηση από την υπηρεσία 139/2001 ΟΠΤ. 6 Φωτογραφίες αγνώστου Λαρισαίου 1916-1961
Συγκρότηση από την υπηρεσία 43/1994 ΕΚΚΛ.5 Μουσικό Χειρόγραφο 1829
Συγκρότηση από την υπηρεσία

41/1994

 

ΕΚΚΛ. 4

 

Έντυπο της Μητροπόλεως Δημητριάδος - Eπιστολή ιερέως Αετολόφου Αγιάς
1930-1932
Συγκρότηση από την υπηρεσία 82/1999 ΕΚΚΛ. 11 Τιμητικό δίπλωμα προς ιερέα Μελιβοίας Αγιάς χ.χ.
Συγκρότηση από την υπηρεσία 83/1999 ΕΚΚΛ. 12 Σελίδες από εκκλησιαστικά βιβλία 1776
Συγκρότηση από την υπηρεσία 84/1999 ΕΚΚΛ. 13 Εκκλησιαστικά Βιβλία 1843 -1884
Συγκρότηση από την υπηρεσία 112/2000 ΕΚΚΛ. 17 Εκθεσις του εφημερίου του Ι. Ν. Αγ. Αντωνίου Αγιάς 1939