Εκπαιδευτικά αρχεία

ΑΡΧΕΙΟ ΑΒΕ ΑΕΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΕΣ
Ελληνικού Σχολείου Αγιάς 76/1996 ΕΚΠ. 1 Γενικοί έλεγχοι - Μαθητολόγια - Βιβλία Πράξεων
Βιβλία πιστοποιήσεων
1879-1957
Δημοτικού Σχολείου Γερακαρίου 147/2002 ΕΚΠ. 5 Βιβλία Πράξεων - Πρωτόκολλα αλληλογραφίας
Μαθητολόγια - Γενικοί έλεγχοι
1931-1990
Δημοτικό Σχολείο Μεταξοχωρίου 154/2003 ΕΚΠ.7 Βιβλία Πράξεων - Πρωτόκολλα αλληλογραφίας
Μαθητολόγια - Σχολικά Βιβλία
1944-1985
Νηπιαγωγείου Γερακαρίου 148/2002 ΕΚΠ. 6 Μητρώα νηπίων - Πιστοποιητικά
Πρωτόκολλα αλληλογραφίας
1984-2001
Γυμνασίου Αγιάς 143/2002 ΕΚΠ. 3 Διοικητικά έγγραφα - Βιβλία Πράξεων - Πρωτόκολλα αλληλογραφίας
Μισθοδοτικές καταστάσεις - Μαθητολόγια
1889-1970
Αστικού Σχολείο Αγιάς 144/2002 ΕΚΠ. 4 Βιβλία Πράξεων - Πρωτόκολλα αλληλογραφίας
Μαθητολόγια
1937-1953
Π. Μεταλυκειακού Κέντρου Αγιάς 129/2000 ΕΚΠ. 2 Διοικητικά έγγραφα - Βιβλία Πράξεων - Πρωτόκολλα αλληλογραφίας - Μισθοδοτικές καταστάσεις
1982-1990