Δικαστικά αρχεία

ΑΡΧΕΙΟ ΑΒΕ ΑΕΕ Περιεχόμενο Χρονολογίες
Ειρηνοδικείου Αγιάς 152/2003 ΔΙΚ. 1.1 Δικογραφίες - Εκλογικά - Ασφαλιστικά
1933 -1990