Δημοτικά αρχεία

ΑΡΧΕΙΟ ΑΒΕ ΑΕΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΕΣ
Δήμου Δωτιέων (Αγιάς) 8/1992 ΔΗΜ. 1 Αλληλογραφία και και διάφοροι φάκελοιν σχετ. με δραστηριότητες του Δήμου Δωτιέων - Πρωτόκολλα αλληλογραφίας - Δημοτολόγια - Πρακτικά συνεδριάσεων
1882-1935
Κοινότητας Αγιάς 119/2000 ΔΗΜ. 2 Βιβλία Πρακτικών - Πρωτόκολλα αλληλογραφίας - Εκλογικοί κατάλογοι - Απολογισμοί - Κοινοτικά έργα - Κίνηση Δημοτολογίου
1936-1976
Κοινότητας Αετολόφου 108/2000 ΔΗΜ. 3 Εκλογικοί κατάλογοι της Επαρχίας Αγιάς - Ψηφοδέλτια - Μητρώα αρρένων 1901-1953