Ιδιωτικά αρχεία - Συλλογές >> Αρχεία >> Φυσικών προσώπων

ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΒΕ ΑΕΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΕΣ
Κλεάνθη Αλεξούλη 1/1991 ΙΔΙΩΤ. 1 Αλληλογραφία οικονομικού περιεχομένου - Ομόλογα - Κατάστιχα - Τίτλοι ιδιοκτησίας
1838-1909
Μιλτιάδη Δάλλα

2/1991


149/2002

ΙΔΙΩΤ. 2 (ΟΠΤ. 1.5)

ΙΔΙΩΤ. 2.1

Αλληλογραφία - Πολιτικά ιδεώδη του Μ. Δάλλα
Εφημερίδες - Σημειώσεις - Δικαιοπρακτικά έγγραφα - Φωτογραφίες του Μ. Δάλλα
Αλληλογραφία οικογενειακή και πολιτική

1876-1935, 1880-1955 (φωτ.)

 
1867 -1952

Γεωργίου Σακελλαρίδη - Θεσσαλομάγνητος 3/1991 ΙΔΙΩΤ. 3 Έργα του Γ. Σακελλαρίδη - Σημειώσεις - Αλληλογραφία 1900-1920
Δημητρίου Ηρακλείδη 4/1980 ΙΔΙΩΤ. 4 (ΟΠΤ. 1.12) Πολιτική αλληλογραφία - Βιογραφικές σημειώσεις - Φωτογραφίες - Έντυπο υλικό - Βιβλία
1839-1955
Θεοδώρου Χατζημιχάλη 6/1991 ΙΔΙΩΤ. 5 Έργα του λογίου Θ. Χατζημιχάλη - Αλληλογραφία - Σημειώσεις
1872-1931
Λέοντος Καλλέργη 19/1982 ΙΔΙΩΤ. 6.1 Σημειώσεις - Επιστημονικές διαλέξεις - Αλληλογραφία - Βιβλία ασθενών
1908-1977
Οικογένεια Λέοντος Καλλέργη 18/1991 ΙΔΙΩΤ. 6.2 (ΟΠΤ.1.7) Επιστολές και φωτογραφίες της οικογένειας Καλλέργη 1880-1950
1880-1982 (φωτ.)
Γ. Π. Αλεξούλη και Αθαν. Γ. Αλεξούλη 14/1991 ΙΔΙΩΤ. 7 (ΟΠΤ. 1.8) Αλληλογραφία - Εμπορικά Βιβλία - Κατάστιχα
Πορτραίτα διαφόρων μελών της οικογένειας Αλεξούλη
1902-1948
1900-1950 (φωτ.)
Στεφανίας και Ευγενίου Φάβρ 31/1992 ΙΔΙΩΤ. 8 (ΟΠΤ. 1.6) Κατάστιχα - Αλληλογραφία (ελληνική-γαλλική)
Φωτογραφίες της Στεφανίας και οικογενειακών φίλων
1872-1932
1990-1910 (φωτ.)
Οικογένειας Βατζιά 30/1992 ΙΔΙΩΤ. 9 Έγγραφα οικονομικού περιεχομένου
Οικογενειακές φωτογραφίες
1880-1942
1900-1955 (φωτ.)
Δημ. (Τάκη) Καρδάρα

53/1995

128/2000

ΙΔΙΩΤ. 10 (ΟΠΤ. 1.14)
(ΙΔΙΩΤ. 14)
Άρθρα - Κείμενα - Δημοσιεύματα της πολιτικής και κοινωνικής δραστηριότητας του Τ. Καρδάρα
Φωτογραφίες από την πολιτική και κοινωνική ζωή του αγιώτη πολιτικού
1915-1989
1915-1989 (φωτ.)
Θεοδώρου Πετράκη 105/2000 ΙΔΙΩΤ. 11 Δικαιοπρακτικά έγγραφα 1930-1970
Ηλία Π. Γεωργίου 61/1995 ΙΔΙΩΤ. 12 (ΟΠΤ.1.13) Ιστορικές μελέτες - Δημοσιεύσεις - Άρθρα
Αλληλογραφία - Υπομνήματα - Αναφορές
Εφημερίδες - Περιοδικά
1890-1970
Δημ. Αντωνίου 117/2000 ΙΔΙΩΤ. 13 Δικαιοπρακτικά έγγραφα - Επιστολές -
Εμπορικά κατάστιχα
1900-1928
Ευθυμίου Βατζιά 128/2000 ΙΔΙΩΤ. 14 (ΟΠΤ. 4) Επιστολές - Οικογενειακές φωτογραφίες 1900-1955
Οικογένεια Μ. Παπαλέτσιου 47/1994 ΟΠΤ. 1.9 Οικογενειακές Φωτογραφίες 1920-1960
Γεωργίου Λιάπη 27/1992 ΟΠΤ. 1.11 Οικογενειακές φωτογραφίες - Τόποι εξορίας 1947-1965
Δημητρίου Ηρακλείδη 4/1980 ΟΠΤ. 1.12 ( ΙΔΙΩΤ. 4 ) Φωτογραφίες της πολιτικής ζωής του Δ.Ηρακλείδη 1900-1950
Ηλία Π. Γεωργίου 61/1995 ΟΠΤ. 1.13 ( ΙΔΙΩΤ. 12 ) Φωτογραφίες του αγιώτη καθηγητή Ηλ. Γεωργίου 1950-1980