Ιδιωτικά αρχεία - Συλλογές >> Αρχεία >> Σωματείων - Συλλόγων

ΑΡΧΕΙΟ/ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΒΕ ΑΕΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΕΣ
Επαγγελματικής Ενώσεως Αγιάς 79/1997 ΣΩΜΑΤΕΙΑ 1 Βιβλία - Έγγραφα - Δραστηριότητες της Ε. Ε. Αγιάς 1950-1986
Μορφωτικού Πολιτιστικού Συλλόγου «Ο Μιλτ. Δάλλας» 20/1992 ΣΩΜΑΤΕΙΑ 2 Βιογραφικά Μ. Δάλλα - Καταστατικό συλλόγου - Πρόγραμμα εκδηλώσεων «Αγιώτικο Πανηγύρι»
1977
Κτηματικού Συλλόγου Αγιάς 113/2000 ΣΩΜΑΤΕΙΑ 3 Καταστατικόν του Κτηματικού Συλλόγου Αγιάς 1911
Ιστορικής, Λαογραφικής Εταιρείας των Θεσσαλών (Ι.Λ.Ε.Θ.) 121/2000 ΣΩΜΑΤΕΙΑ 4 Καταστατικό - Προγράμματα - Εκδόσεις - Ανακοινώσεις 1929 -1980
Ομίλου Εκδρομέων Αγιάς 53/1995 ΣΩΜΑΤΕΙΑ 5 (ΙΔΙΩΤ.10) Βιβλία Πρακτικών - Εκπολιτιστικής δράσεως - Εκδρομέων 1935-1955
Συγκρότηση από την υπηρεσία 109/2000 ΣΩΜΑΤΕΙΑ 6 Καταστατικόν της Εταιρείας Σιδηροδρόμων Θεσσαλίας 1898
Συγκρότηση από την υπηρεσία 122/2000 ΣΩΜΑΤΕΙΑ 7 Καταστατικόν του Συλλόγου Φιλελευθέρων Αγιάς 1918