Επισκέψεις σχολείων

Πραγματοποιούνται κατά τμήμα και μετά από συνεννόηση με το προσωπικό του Αρχείου, για καλύτερο προγραμματισμό σε σχέση με τις υπόλοιπες αρχειακές εργασίες και για να μη συμπέσουν περισσότερες επικέψεις σχολείων.

Κατά τις επισκέψεις γίνεται ξενάγηση στο χώρο του Αρχείου και παρουσίαση πηγών της ιστορίας στους μαθητές, σε μια προσπάθεια δημιουργίας αρχειακής συνείδησης και ευαισθητοποίησής τους για την τοπική ιστορία και την πολιτιστική κληρονομιά του τόπου.