Ιδιωτικά αρχεία και συλλογές

Αρχεία

Φυσικών προσώπων
Σωματείων - Συλλόγων

Συλλογές - τεχνητές σειρές τεκμηρίωσης

Φυσικών προσώπων-δημοσίων φορέων
Συγκρότηση από την υπηρεσία

Έντυπο υλικό - ΜΜΕ